Array ( ) Array ( )
Miksikese soojendusrajad

TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Uued harjutused
Harjutus Teema Tüüp
Aastaajad (Eha58 - 17.10.2011) /Parandusõpe Valimisjaoskond
Toitumine I klass (Eha58 - 07.10.2011) Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass Sorteerija
Arvutamine kümne piires I klass (Eha58 - 05.10.2011) /Matemaatika/1.klass Täitmisjaoskond
Eesti tuntud sportlased (heinmetsk - 02.10.2011) /Võistlused Sorteerija
Tunne Eestis kasvavaid ja õitsevaid taimi (Juta60 - 01.10.2011) Loodusõpetus/1. - 3. klassile/3.klass Korrapidaja
Kool vanasti ja tänapäeval (Juta60 - 01.10.2011) /Inimeseõpetus/3. klass Sorteerija
Loomade hääled erinevates keeltes (TaevereK - 30.09.2011) / Kombineeritud harjutused Korrapidaja
Sugulussuhted (kai49 - 29.09.2011) /Inimeseõpetus/2. klass Korrapidaja
Liitmise ja lahutamise seos (kai49 - 29.09.2011) /Matemaatika/1.klass Täitmisjaoskond
Loomade varjatud võimed (heinmetsk - 28.09.2011) /Võistlused Korrapidaja
Harjutuste teemad
Inimeseõpetus (16)
Geograafia (4)
Võistlused (20)
Kombineeritud harjutused (2)
Loodusõpetus (13)
Parandusõpe (35)
Ajalugu (5)
Microsofti võistlustööd (54)
Sport (19)
Bioloogia (5)
Füüsika (1)
Meelelahutus (21)
Muusika (28)
/Ajalugu/10.klass (2)
/Ajalugu/6.klass (36)
/Ajalugu/7.klass (6)
/Ajalugu/9.klass (22)
/Ajalugu/Ajaarvamine, ajaloo allikad (2)
/Ajalugu/5.klass (32)
/Ajalugu/Kombineeritud harjutused (2)
/Ajalugu/8.klass (26)
/Arvutiõpetus/2.klass (1)
/Arvutiõpetus/Üldised küsimused (2)
/Arvutiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Arvutiõpetus/4.klass (1)
/Arvutiõpetus/7.klass (1)
/Arvutiõpetus/Riist- ja tarkvara (2)
/Arvutiõpetus/Tekstitöötlus (2)
/Ühiskonnaõpetus/Inimene ja teave (1)
/Ühiskonnaõpetus/9.klass (19)
/Ühiskonnaõpetus/12.klass (1)
/Ühiskonnaõpetus/Riigi mõiste ja funktsioonid (2)
/Ühiskonnaõpetus/4.klass (11)
/Ühiskonnaõpetus/Kombineeritud harjutused (13)
/Ühiskonnaõpetus/4. klassi ühiskonnaõpetus (25)
/Ühiskonnaõpetus/Inimesed ja seadused (1)
/Ühiskonnaõpetus/Demokraatlik ühiskonnakorraldus (4)
/Bioloogia/8 (25)
/Bioloogia/Loomad (1)
/Bioloogia/12.klass (1)
/Bioloogia/9.klass (25)
/Bioloogia/7.klass (21)
/Bioloogia/Taimed (1)
/Bioloogia/Kombineeritud harjutused (5)
/Füüsika/9.klass (1)
/Füüsika/Kombineeritud harjutused (2)
/Füüsika/8.klass (2)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia (1)
/Geograafia/8.klass (21)
/Geograafia/9.klass (3)
/Geograafia/Kombineeritud harjutused (13)
/Geograafia/Kaardiõpetus (1)
/Geograafia/Maa siseehitus (1)
/Geograafia/Kliima ja veestik (2)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia/Keskmine (2)
/Inimeseõpetus/2. klass (51)
/Inimeseõpetus/1.klass (20)
/Inimeseõpetus/Koolieelikud (5)
/Inimeseõpetus/3. klass (43)
/Inimeseõpetus/7.-9. klass (14)
/Keemia/Liht- ja liitained (2)
/Keemia/8.klass (37)
/Keemia/Aatomid ja molekulid (3)
/Keemia/Keemilised elemendid (1)
/Keemia/9.klass (8)
/Keemia/Metallid (1)
/Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Loodusõpetus/Koolieelikutele (11)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile (3)
/Loodusõpetus/4. - 6. klassile (2)
/Loodusõpetus/5. klass (21)
/Matemaatika/8.klass (27)
/Matemaatika/5.klass (49)
/Matemaatika/10. klass (1)
/Matemaatika/3.klass (30)
/Matemaatika/Tõenäosus ja statistika (1)
/Matemaatika/Kombineeritud harjutused (17)
/Matemaatika/Protsentarvutus (1)
/Matemaatika/11.klass (1)
/Matemaatika/4.klass (27)
/Matemaatika/9.klass (15)
/Matemaatika/12.klass (5)
/Matemaatika/2.klass (22)
/Matemaatika/7.klass (47)
/Matemaatika/1.klass (50)
/Matemaatika/6.klass (24)
/Muusika/6.klass (1)
/Muusika/9.klass (3)
/Muusika/8.klass (2)
/Tööõpetus/Tööõpetuse terminoloogia (4)
/Tööõpetus/Tööõpetuse terminoloogia/Tikkimine (1)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Eesti aastail 1988 - ... (1)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Muistne vabadusvõitlus (1)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Kombineeritud harjutused (3)
Ajalugu/Uusaeg/Kombineeritud harjutused (2)
Ajalugu/Vana-Kreeka/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Ökoloogia/Keskmine (2)
Bioloogia/Elu olemus/Organismide koostis ja ehitus/Organismide keemiline koostis/Raske (1)
Bioloogia/Elu olemus/Paljunemine ja areng/Rakkude jagunemine ja organismide paljunemine (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad (1)
Bioloogia/Inimene/Inimorganism kui tervik (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Seedeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Vereringeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Hingamiselundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Tervishoid/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kahepaiksed (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Linnud (3)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Kombineeritud harjutused (8)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Eluviis/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Mitmekesisus ja levik/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Kerge (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Keskmine (1)
Füüsika/Aatomi- ja universumiõpetus/Kosmoloogia (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Raske (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Kerge (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Keskmine (5)
Geograafia/Loodusvööndid/Kõrbed (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Üldiselt loodusvöönditest (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Jäävöönd (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Euroopa Liit (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused (2)
Geograafia/Rahvastik/Eesti rahvastik ja asustus (2)
Geograafia/Rahvastik/Maailma rahvastik (3)
Keemia/Keemilised elemendid/Perioodilisussüsteem (1)
Keemia/Keemilised elemendid/Kombineeritud harjutused (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Kombineeritud harjutused (2)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Happed (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Alused (1)
Keemia/Orgaaniline keemia/Kombineeritud harjutused (1)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/2.klass (31)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass (28)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Organismid, nende elupaigad ja kooselu (16)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Inimene (2)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kombineeritud harjutused (14)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Liikumine (4)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kaardiõpetus ja mõõtmine (1)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Eesti (5)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Ilm ja aastaajad (12)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Elekter ja magnetism (5)
Loodusõpetus/1. - 3. klassile/3.klass (53)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/4.klass (50)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Loodusvarad (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/6.klass (24)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maailmaruum (6)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Õhk, muld, vesi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kliima ja ilm (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/5.klass (26)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal (3)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Inimene (8)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maa ja selle ehitus (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kombineeritud harjutused (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti/Eesti ilmastik (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal/Organismide mitmekesisus (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Soo (5)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Aed (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Jõgi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Põld (2)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Mets (4)
Matemaatika/Algebra/Kombineeritud harjutused (1)
Matemaatika/Algebra/Avaldiste lihtsustamine/Abivalemid (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Harilikud murrud (3)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arv kui loendamise tulemus (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Kümnendmurrud (8)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Ümardamine (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Järguühikud, järkarvud (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/10 000-ni (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/100 piires (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvuteooria alged/SÜT ja VÜK (2)
Matemaatika/Arvutamine/Korrutamine ja jagamine (9)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 100 piires (3)
Matemaatika/Arvutamine/Seadused, reeglid, omadused (1)
Matemaatika/Arvutamine/Tehted murdudega (2)
Matemaatika/Arvutamine/Kombineeritud harjutused (5)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 10 piires (5)
Matemaatika/Arvutamine/Arvude võrdlemine (1)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 20 piires (1)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine üldine (4)
Matemaatika/Funktsioonid ja graafikud/Kombineeritud harjutused (1)
Matemaatika/Geomeetria/Pöördkehad (1)
Matemaatika/Geomeetria/Geomeetrilised kujundid (4)
Matemaatika/Geomeetria/Kombineeritud harjutused (1)
Matemaatika/Geomeetria/Kolmnurk (1)
Matemaatika/Geomeetria/Nelinurk (1)
Matemaatika/Mõõtmine/Mõõtühikud (1)
Matemaatika/Mõõtmine/Mõõtühikud/Teisendamine (1)
Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused (1)