Array ( ) Array ( )
Miksikese soojendusrajad

KEELEMIKS
InEx - keeleõpetus
Uued harjutused
Harjutus Teema Tüüp
I Love English 1 Unit 3 (2011) (annelitrummer - 20.10.2011) / Inglise keel/Sõnavara Korrapidaja
Võõrsõnad (teele8 - 18.10.2011) Emakeel/Sõnavaraõpetus/Omasõnad ja võõrsõnad/Keskmine Korrapidaja
I Love English 4 Unit 3 (annelitrummer - 17.10.2011) / Inglise keel/Sõnavara Korrapidaja
Kas - gi või - ki ? (khytt - 16.10.2011) Emakeel/ Kombineeritud harjutused/Keskmine Lüngajaht
Eesti rahvakalender (khytt - 16.10.2011) Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvakalendri tähtpäevad/Keskmine Korrapidaja
Eesti kirjandus (khytt - 15.10.2011) Kirjandus/Eesti kirjanikud/ Kombineeritud harjutused/Keskmine Sorteerija
Kas -ma või -da infinitiiv? (khytt - 15.10.2011) Emakeel/ Kombineeritud harjutused/Keskmine Valimisjaoskond
Liidete abil uute sõnade moodustamine (khytt - 15.10.2011) Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade tuletamine liidete abil/ Kombineeritud harjutused/Keskmine Täitmisjaoskond
I Love English 1 Unit 2 (2011) (annelitrummer - 13.10.2011) / Inglise keel/Sõnavara Korrapidaja
Sõnaliigid (Juta60 - 11.10.2011) / Emakeel/3. klass Valimisjaoskond
Harjutuste teemad
Võistlused (24)
Sõnatuletus (2)
Kokku- ja lahkukirjutamine (1)
Emakeel (3)
Läti keel (1)
Prantsuse keel (1)
Muusika (3)
Lisamaterjalid (1)
Liitsõnamoodustus (1)
Kombineeritud harjutused (1)
Itaalia keel (2)
Meelelahutus (1)
Soome keel (3)
Kirjandus (6)
Kombineeritud harjutused/Raske (5)
Kombineeritud harjutused/Kerge (23)
Kombineeritud harjutused/Keskmine (45)
Emakeel/Ortograafia/Õige vormimoodustus (1)
Emakeel/Ortograafia/Tuletamine (1)
Emakeel/Ortograafia/Õige vormimoodustus/Veaohtlikud tegusõnad (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/h sõna alguses (1)
Harjutused/proov (2)
Inglise keel/Artikkel (a/an/the)/Keskmine (2)
Inglise keel/Artikkel (a/an/the)/Kerge (2)
Inglise keel/Määrsõna/Keskmine (1)
Inglise keel/Määrsõna/Kerge (1)
Saksa keel/Kombineeritud harjutused/Kerge (3)
Saksa keel/Kombineeritud harjutused/Keskmine (8)
/ Emakeel/ Kombineeritud harjutused (1)
/ Emakeel/3. klass (7)
/ Emakeel/9. klass (7)
/ Emakeel/Sõnavaraõpetus (1)
/ Inglise keel/Sõnavara (162)
/ Inglise keel/Minu Miksike / 9.kl Volens (20)
/ Inglise keel/Sõnavara/Sõnavara nooremale kooliastmele (27)
/ Saksa keel/Kombineeritud harjutused (5)
/Lisamaterjalid/Kalevi_katse (1)
/Vene keel/Sõnavara (7.kl) (14)
/Vene keel/Grammatika (9.klass) (18)
/Vene keel/8. klassi harjutused (22)
/Vene keel/Sõnavara (6.kl) (15)
Emakeel/ Kombineeritud harjutused/Kerge (49)
Emakeel/ Kombineeritud harjutused/Raske (2)
Emakeel/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (67)
Emakeel/Lauseõpetus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Emakeel/Lauseõpetus/ Kombineeritud harjutused/Raske/Grammatilise seose liigid lauses (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Lauselühend (2)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Lihtlause (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Kombineeritud harjutused/Kerge (2)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Lihtlause/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Lihtlause/Ütte kirjavahemärgid/Kerge (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Lihtlause/Koondlause kirjavahemärgid/Kerge (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Lihtlause/Lisandi kirjavahemärgid/Keskmine (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Liitlause/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Liitlause/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (5)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Liitlause/Otsekõne kirjavahemärgid/Keskmine (2)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Liitlause/Põimlause kirjavahemärgid/Keskmine (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Kirjavahemärkide tarvitamine/Liitlause/Rindlause kirjavahemärgid/Keskmine (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Lauseliikmed/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (3)
Emakeel/Lauseõpetus/Lauseliikmed/Alus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Lauseliikmed/Öeldis/Keskmine (2)
Emakeel/Lauseõpetus/Lauseliikmed/Sihitis/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Lausetüübid struktuuri järgi/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Emakeel/Lauseõpetus/Lausetüübid struktuuri järgi/Liitlauses/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Lauseõpetus/Lausetüübid suhtluseesmärgi järgi/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (6)
Emakeel/Ortograafia/ Kombineeritud harjutused/Raske (1)
Emakeel/Ortograafia/ Kombineeritud harjutused/Kerge (6)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (3)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Eesti keele häälikud/Keskmine (2)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Eesti keele häälikud/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Häälik ja täht/Keskmine (2)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Häälik ja täht/Raske (1)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Häälik ja täht/Kerge (2)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Häälikute liigitamine/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Häälikute liigitamine/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Häälikute liigitamine/Täishäälikud/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Tähestik/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Häälikuõpetus/Tähestik/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Kokku- ja lahkukirjutamine/Muutumatud sõnad (2)
Emakeel/Ortograafia/Kokku- ja lahkukirjutamine/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Emakeel/Ortograafia/Kokku- ja lahkukirjutamine/ Kombineeritud harjutused/Raske (2)
Emakeel/Ortograafia/Kokku- ja lahkukirjutamine/Arvsõnad/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Kokku- ja lahkukirjutamine/Kohanimed/Raske (2)
Emakeel/Ortograafia/Kokku- ja lahkukirjutamine/Tegusõnad/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Lühendamine/Kasutatavad lühendid/Keskmine (6)
Emakeel/Ortograafia/Lühendamine/Kasutatavad lühendid/Kerge (3)
Emakeel/Ortograafia/Lühendamine/Lühendusviisid/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Numbrite kirjutamine/Kuupäev, aasta, kellaaeg/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Suur ja väike algustäht/Riigid, maad (1)
Emakeel/Ortograafia/Suur ja väike algustäht/ Kombineeritud harjutused/Raske (1)
Emakeel/Ortograafia/Suur ja väike algustäht/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (9)
Emakeel/Ortograafia/Suur ja väike algustäht/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Suur ja väike algustäht/Asutused/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Suur ja väike algustäht/Nimi ja nimetus/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (18)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/ Kombineeritud harjutused/Raske (3)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/ Kombineeritud harjutused/Kerge (3)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/-d sõna lõpus. Mitmus./Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/h sõna alguses/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/h sõna alguses/Keskmine (6)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/Häälikuühend/Keskmine (4)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/Häälikuühend/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/Häälikuühend/Raske (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/Häälikuühendi pikkus/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/Häälikupikkuse muutmine/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/Häälikupikkused/Kerge (4)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/Häälikupikkused/Keskmine (4)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/i ja j õigekiri/Keskmine (3)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/i ja j õigekiri/Kerge (4)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/i ja j õigekiri/Raske (3)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/k, p, t, g, b, d s-i kõrval/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/k, p, t, g, b, d s-i kõrval/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/k, p, t, g, b, d sõna alguses/Keskmine (6)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/k, p, t, g, b, d sõna alguses/Kerge (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/sh, st, ht, hk/Keskmine (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/Võõrtähed/Raske (1)
Emakeel/Ortograafia/Täheortograafia/Võõrtähed/Keskmine (1)
Emakeel/Sõnamoodustus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade liitmine/ Kombineeritud harjutused/Raske (1)
Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade liitmine/Liitsõnad/Kerge (3)
Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade liitmine/Liitsõnad/Keskmine (13)
Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade tuletamine liidete abil/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade tuletamine liidete abil/Liidetega sõnade õigekeelsus/Keskmine (2)
Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade tuletamine liidete abil/Määrsõnaliited/Keskmine (1)
Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade tuletamine liidete abil/Nimisõnaliited/Keskmine (1)
Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade tuletamine liidete abil/Omadussõnaliited/Keskmine (1)
Emakeel/Sõnamoodustus/Sõnade tuletamine liidete abil/Tegusõnaliited/Keskmine (1)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Sõna ja tähendus (1)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/ Kombineeritud harjutused/Kerge (4)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (5)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Leksikaalsed suhted/Antonüümid ehk vastandsõnad/Keskmine (1)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Leksikaalsed suhted/Antonüümid ehk vastandsõnad/Kerge (3)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Leksikaalsed suhted/Paronüümid ehk sarnassõnad/Raske (1)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Leksikaalsed suhted/Sünonüümid/Keskmine (1)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Leksikaalsed suhted/Sünonüümid/Kerge (1)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Murdesõnavara/Raske (3)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Murdesõnavara/Keskmine (2)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Omasõnad ja võõrsõnad/Keskmine (27)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Omasõnad ja võõrsõnad/Kerge (3)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Omasõnad ja võõrsõnad/Raske (6)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Sõna ja tähendus/Raske (3)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Sõna ja tähendus/Kerge (7)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Sõna ja tähendus/Keskmine (14)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Sõnavara rikastumine/Kerge (6)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Sõnavara rikastumine/Keskmine (8)
Emakeel/Sõnavaraõpetus/Släng/Kerge (1)
Emakeel/Stiiliõpetus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid (1)
Emakeel/Vormiõpetus/ Kombineeritud harjutused/Raske (1)
Emakeel/Vormiõpetus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Kombineeritud harjutused (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Käändsõnal/Kääne (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Käändsõnal/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Käändsõnal/Arv/Mitmus/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Käändsõnal/Kääne/ Kombineeritud harjutused/Kerge (3)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Käändsõnal/Kääne/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Käändsõnal/Kääne/Osastav kääne/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Pöördsõnal/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Pöördsõnal/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Pöördsõnal/Kõneviis/ Kombineeritud harjutuse/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Pöördsõnal/Kõneviis/ Kombineeritud harjutuse/Kerge (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Pöördsõnal/Pööre/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Pöördsõnal/Pööre/Mitmuse 1. pööre/Kerge (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Kombineeritud harjutused/Kerge (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/Võrdlusastmed/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/Võrdlusastmed/Ülivõrre/Keskmine (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/Võrdlusastmed/Keskvõrre/Keskmine (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/ Kombineeritud harjutused (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (8)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/ Kombineeritud harjutused/Kerge (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Asesõnad/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Kaassõnad/Kerge (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Määrsõnad/Kerge (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Nimisõnad/Kerge (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Nimisõnad/Keskmine (3)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Omadussõnad/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Sidesõnad/Keskmine (4)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Tegusõnad/Keskmine (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Tegusõnad/Kerge (4)
Emakeel/Vormiõpetus/Tüvevaheldused/ Kombineeritud harjutused (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Tüvevaheldused/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Emakeel/Vormiõpetus/Tüvevaheldused/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Tüvevaheldused/Laadivaheldus/Keskmine (2)
Emakeel/Vormiõpetus/Tüvevaheldused/Vältevaheldus/Keskmine (4)
Inglise keel/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (125)
Inglise keel/ Kombineeritud harjutused/Raske (3)
Inglise keel/ Kombineeritud harjutused/Kerge (75)
Inglise keel/Arv- ja asesõnad/Raske (1)
Inglise keel/Arv- ja asesõnad/Kerge (7)
Inglise keel/Arv- ja asesõnad/Keskmine (4)
Inglise keel/Eessõnad/Keskmine (6)
Inglise keel/Eessõnad/Raske (1)
Inglise keel/Eessõnad/Kerge (1)
Inglise keel/Lause sõnajärg ja liigid/Raske (1)
Inglise keel/Lause sõnajärg ja liigid/Kerge (1)
Inglise keel/Lause sõnajärg ja liigid/Keskmine (4)
Inglise keel/Nimisõna/Kerge (13)
Inglise keel/Nimisõna/Keskmine (18)
Inglise keel/Nimisõna/Raske (1)
Inglise keel/Omadussõnad ja võrdlusastmed/Kerge (5)
Inglise keel/Omadussõnad ja võrdlusastmed/Raske (1)
Inglise keel/Omadussõnad ja võrdlusastmed/Keskmine (5)
Inglise keel/Verb/ Kombineeritud harjutused/Kerge (6)
Inglise keel/Verb/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (13)
Inglise keel/Verb/Mineviku ajavormid/Keskmine (5)
Inglise keel/Verb/Mineviku ajavormid/Kerge (7)
Inglise keel/Verb/Oleviku ajavormid/Keskmine (3)
Inglise keel/Verb/Oleviku ajavormid/Kerge (4)
Inglise keel/Verb/Verbi mittepöördelised vormid/Kerge (1)
Inglise keel/Verb/Verbi mittepöördelised vormid/Raske (1)
Kirjandus/Eesti kirjanikud (2)
Kirjandus/Lastekirjandus (3)
Kirjandus/ Kombineeritud harjutused (3)
Kirjandus/ Kombineeritud harjutused/Raske (2)
Kirjandus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (14)
Kirjandus/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Kirjandus/Ajakirjandus/Intervjuu/Kerge (1)
Kirjandus/Eesti kirjanikud/ Kombineeritud harjutused (1)
Kirjandus/Eesti kirjanikud/20. sajand (1)
Kirjandus/Eesti kirjanikud/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Kirjandus/Eesti kirjanikud/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (7)
Kirjandus/Eesti kirjanikud/20. sajand/Kerge (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvakalendri tähtpäevad (2)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (4)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/ Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Moodne rahvaluule/Lühivormid/Aforismid (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Moodne rahvaluule/Lühivormid/Mõistatused/Keskmine (2)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Moodne rahvaluule/Rahvajutud/Anekdoodid/Keskmine (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvajutud/Muistendid/Raske (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvajutud/Muistendid/Keskmine (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvajutud/Naljandid/Keskmine (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvakalendri tähtpäevad/Raske (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvakalendri tähtpäevad/Keskmine (11)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvaluule lühivormid/Mõistatused (4)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvaluule lühivormid/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvaluule lühivormid/Kõnekäänud/Raske (2)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvaluule lühivormid/Kõnekäänud/Keskmine (2)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvaluule lühivormid/Mõistatused/Kerge (3)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvaluule lühivormid/Mõistatused/Keskmine (6)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvaluule lühivormid/Vanasõnad/Keskmine (1)
Kirjandus/Eesti rahvaluule ehk folkloor/Rahvaluule lühivormid/Vanasõnad/Raske (2)
Kirjandus/Film/Põhimõisted/Keskmine (1)
Kirjandus/Ilukirjandus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (5)
Kirjandus/Ilukirjandus/Dramaatika/ Kombineeritud harjutused (1)
Kirjandus/Ilukirjandus/Lüürika/Lüüriline luuletus (1)
Kirjandus/Ilukirjandus/Lüürika/ Kombineeritud harjutused/Kerge (2)
Kirjandus/Ilukirjandus/Lüürika/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (4)
Kirjandus/Ilukirjandus/Lüürika/Ballaad/Keskmine (1)
Kirjandus/Ilukirjandus/Lüürika/Lüüriline luuletus/Kerge (1)
Kirjandus/Ilukirjandus/Lüürika/Lüüriline luuletus/Keskmine (3)
Kirjandus/Lastekirjandus/Eesti lastekirjandus (3)
Kirjandus/Lastekirjandus/Välismaa lastekirjandus (1)
Kirjandus/Lastekirjandus/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (5)
Kirjandus/Lastekirjandus/Eesti lastekirjandus/Keskmine (9)
Kirjandus/Lastekirjandus/Eesti lastekirjandus/Kerge (2)
Kirjandus/Lastekirjandus/Välismaa lastekirjandus/Keskmine (5)
Kirjandus/Lastekirjandus/Välismaa lastekirjandus/Kerge (5)
Kirjandus/Lugemistestid/Keskmine (18)
Kirjandus/Lugemistestid/Raske (2)
Kirjandus/Väliskirjanikud/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (1)
Kirjandus/Väliskirjanikud/Rootsi/Keskmine (1)
Kirjandus/Väliskirjanikud/Venemaa/Keskmine (1)
Kirjandus/Väliskirjanikud/Venemaa/Raske (1)
Meedia/Ajakirjandus (1)
Meedia/ Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Meedia/Ajakirjandus/Keskmine (1)
Meelelahutus/Kerge (7)
Meelelahutus/Keskmine (7)
Meelelahutus/Raske (2)
Parandusõpe/Kerge (9)
Parandusõpe/Keskmine (10)
Parandusõpe/Raske (1)
Vene keel/Kombineeritud harjutused/Kerge (9)
Vene keel/Kombineeritud harjutused/Keskmine (59)
Vene keel/Kombineeritud harjutused/Raske (8)