Nõustamiskeskused üles
Alamrühmad
Viidad
lahendus.net - Psühholoogiatudengid annavad infot ja toetavad mures.
MTÜ Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS - Tasuta psühholoogiline abi usaldustelefonilt
Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskus - Too toimub individuaalse- ja paarinõustamise ning grupitöö- ja loenguvormis.
Laste ja noorte nõustamiskeskus - Kesklinna Lastepolikliinikus.
Teavitamis- ja Nõustamiskeskus Viljandimaal - Keskuses on tööl infotöötaja ja karjäärinõustaja.
Jõgevamaa Nõustamiskeskus - Info, nõu ja abi psühholoogidelt, vajadusel anonüümne nõustamine.

Dokumendi otsing