Haridusprogrammid üles
Alamrühmad
Viidad
Agenda 21 haridusprogramm - Säästva arengu programm
Avatud Eesti Fondi programmid - Euroopa programm, Balti-Ameerika Partnerlusprogramm, Ida-Ida Programm
CISV Eesti Rahvusvaheline Laste Suveküla programmid - Laste- ja noortelaagrid ning riikidevahelised noorte vahetusprogrammid
Euroopa Liidu Haridusalane koostööprogramm Socrates - Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva
Euroopa Liidu Innovatsioonikeskus - SA Archimedes Innovatsioonikeskus moodustab ühe osa teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tugistruktuurist Eestis.
Haridusprogramm Hea Algus - Arendusprogramm lasteaedadele ja koolidele, mille eesmärgiks on lapsekeskse metoodika levitamine Eestis.
Kõrghariduse Hindamise Nõukogu - Ülikooli ja tema õppekavade akrediteerimist teostab Vabariigi Valitsuse moodustatud kõrghariduse hindamise nõukogu, kes tegutseb Haridusministeeriumi valitsemisalas.
Phare ISE programm - Programm "Infosüsteemid hariduses"
Tiigrihüpe Pluss Programm - Keskendub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu toetamisele Eesti üldhariduses ja õpetajakoolituses.

Dokumendi otsing