Matemaatika üles
Alamrühmad
Viidad
Matemaatikaolümpiadid - Võistlused, muud materjalid, mitmesugust.
Valemid - Valemid
Väike MateÄss - Mitu arvuti poolt genereeritud ülesannet suudad lahendada 60 sekundiga?
Andmeanalüüs MS Exceli abil - Elementaarse andmeanalüüsi teostamise võimalused MS Excelis.
Keldriluuk 2000 - arvureageneraator matemaatikaõpetajale. Tasuta Download. - Genereerib arvuridasid korrutamise, jagamise, liitmise ja lahutamise teemadel. Õpetajatele annab vastused ka ette.
TIIGRIKUTSU Õppeprogrammid - arvutamine - Peastarvutamine 6 tasandil jm.
Matemaatilised testid põhikoolile - Allar Veelmaa koostatud testid.
Saksakeelne õppematerjal - 1. - 4. klassile
Matemaatika põhivara 5. ja 6. klassile - mõeldud kasutamiseks lisamaterjalina matemaatika õppimisel
Kordamiseks keskkoolile - 10. -12. kl kordamisülesandeid ja kontrolltöid
12. klassi matemaatika kordamismaterjalid. - Tuletis, stereomeetria, algebraliste avaldiste lihtsustamine, protsent- ja tekstülesanded.
Valemid - Täisnurkne kolmnurk, püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera, korrutamine, ruutvõrrand, intress
Nuputamist - Huvitavaid ülesandeid kooliskäijatele ja teistelegi
Matemaatika olümpiaadid - Olümpiaadid.
MATHEMA - matemaatika alaseid tööjuhendid ja tunnikonspektid õpetajatele
ERINEVAD MATEMAATILISED VIITED - MATEMAATILISED MÄNGUD JA ÕPPEAPPLETID, VÕÕRKEELSED MATERJALID, MATERJALID EESTI KEELES
Testid matemaatikast 9 klassile - Nasa matemaatika test
Matemaatika - Aine tutvustus
Abivahendid ja pisiprogrammid matemaatika õpetamiseks ja õppimiseks - Drilliprogrammid, mängud jm huvitavat.
Matemaatika kordamiseks - (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine) samas``saad kontrollida kas oled õieti oma kodutöö teinud
matemaatika - Matemaatikaülesannete generaator
Matemaatika õppematerjalid põhikoolile - Sellel lehel on õppematerjalid põhikoolile antud klasside järgi.
Kõrgema Matemaatika Ülesannete kogu - Mitme Tallinna Tehnikaülikoolis õpetatava erineva matemaatikaharu õpik.
TTÜ Küberneetika Instituut - Akadeemia tee 21, Tallinn
Kordamisülesanded matemaatika tasemetööks 1. - 3. klass - kordamisülesande 1. - 3. klassi programmi ulatuses. Võib kasutada ka 4. klassis õppeaasta algul
7. klassi materjale - Võrrandid, funktsioonid ja nende graafikud, geomeetria

Dokumendi otsing