Saksa keel üles
Alamrühmad
Keeleõpetus Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
Kommunikatiivsed osaoskused
Viidad
Hot Potato - HotPotatoes on vabavarana saadaval olev tarkvaraprogramm harjutuste koostamiseks.

Dokumendi otsing