Eesti keel üles
Alamrühmad
Keeleõpetus Algõpetus
Alusharidus Tekstiõpetus
Kokkuvõtvad tööd Artiklid
Kommunikatiivsed oskused Eesti keel võõrkeelena
Viidad
Read together - loeme koos (ingliskeelne lehekülg) - Näpunäited, kuidas aidata last lugema õppida, kuidas lapsega koos lugeda, raamatusoovitused ja palju muud kasulikku nii lapsevanemale kui õpetajale.
Eesti keele reeglid - Õige keel ja kiri, teksti koostamine, töö tekstiga
Ida-Euroopa keelte A ja O - eesti jt. keelte põhiväljendid
Eesti Keele Käsiraamat - Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 1997
Fillu - Filoloogiaalased konspektid ja mõned lingid
Ikka š, ž ja č - õpetus, kuidas võõrtähti õigesti kirjutada
Referaadid, esseed ja kirjandid - Näidistööd
Eesti Keeleinstituudi keelenõu - Artiklid sõnavara, sõnamoodustuse, ortograafia jm kohta
Emakeel - Õppekava Eesti õppekeelega koolile
Kohanimed - EKI kohanimeandmed
Eesti Keele Instituudi sõnastikud - Fraseoloogia- murde- slängi- jm sõnastikud.
Eesti keel ja arvuti - kuidas kasutada arvutis eesti keelt - Näpunäiteid eesti keele kasutamiseks arvutis
Hargla murraku konsonantism. - Online sõnastik
Õpime eesti keelt. Aastad 1940-41. - Koopia õpikust. Sihtotstarbeline keeleõpe - ülekuulamine
Võro-Eesti sõnaraamat - online sõnastik
eesti keel (Võõrkeelena) - Abiks kõigile neile, kes eesti keelt õpivad (teise keelena). Legeküljelt leiab klasside kaupa valikvastustega harjutusi, lünktekste, ristsõnu, esitlusi PPS, infot alg- ja kesktasemi eesti keele eksami nõuete kohta.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006 - õigekiri

Dokumendi otsing