Sõnastikud üles
Alamrühmad
Viidad
Inglise - Eesti online sõnastik - Avar Pentel
Grammatika ja inglise keel - online sõnastik, Morfoloogiline analüüs, Inglise-eesti-inglise sõnastik
Inglise-eesti sõnastik - online sõnastik
Keeletüübid - online abiline - tabel tüüpsõnade kohta
Väike murdesõnastik - online sõnastik - murdesõnastik, kihelkondade ja sõnade järgi
Slängi sõnastik - online sõnastik - släng
Punane raamat - Punases raamatus on kirjas Eesti ohhustatud liigid ja ülevaated haruldusi kimbutavatest ohtudest.
KeRe - Keeleressursid: Eesti keelega seotud viited ja otsing
Neti sõnastikud - Neti otsingumootori sõnastikud
Sünonüümi- ja antonüümisõnastik - Eesti keele tesaurus
Vanasõnaraamat - Hästi palju vanasõnu kümnes eri kategoorias
Inglise-eesti-inglise sõnaraamat -
Vene-eesti sõnaraamat - eesti keelest vene keelde tõlget saab ka kasutada
Fraseoloogiasõnaraamat - autor Asta Õim
Inglise-eesti sõnastik - IBS
New Words in English - Ingliskeelseid uudissõnu erinevatest valdkondadest.
Eesti keele mõisteline sõnaraamat - Sõnade ja väljendite iseloomustamiseks on antud: seletusi, murdelise leviku andmeid, natuke grammatikat, lausenäiteid, liitsõnu, vahel ka pilte.
Sünonüümid - online sõnastik
Onomastika - online andmebaas, võimaldab otsida perekonnanimede muutmist ja panekut
KEELEVEEB - eesti keele, eriala-, tõlke-, kooli ja võõrkeelesõnastikud, viited ja tarkvara
Keelevara - Keelevara on Eesti esimene professionaalsete ja usaldusväärsete sõnastike ja leksikonide kogum Internetis
Eesti-Hollandi sõnastik - Online sõnastik,Sõnastikus on u 3500 sõna, valimik kohanimesid, numbrid, kuude ja nädalapäevade nimetused
Jaapani-Eesti-Jaapani - Online sõnastik
Isetõlkija - Online sõnastik, Suur valik keeli, lisaks tundmatu keele tuvastamine. Sisesta siia kuni 10 000 sõna tundmatu keele teksti. Parimate tulemuste saavutamiseks sisesta vähemalt 150 tähemärki.
Karjala-Soome-Vepsa-Eesti - Online sõnastik
Norra-Eesti-Norra - Online sõnastik
Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382. Infotehnoloogia. Sõnastik - Sõnastikus ei ole elementaarseid sõnu, millest on lihtne aru saada ka tavasõnastikku kasutades.
Keeleressursid - Oskussnastikke
Koomiksisõnastik - Koomiksi, graafilise novelli ja manga termineid
Sotsiaaltöö - Eesti-inglise sõnastik sotsiaaltöö teemadel
Ameerika õigusterminoloogia valiksõnastik - online sõnastik, inglise-eesti
Adaptsioonisõnastik - Adaptatsiooni mõistega seotud terminid
Trükitööstuse sõnaraamat - Trükitööstuse sõnaraamat, Printall. Seletab termineid nii eesti kui inglise keeles.
Riigikontrolli terminid - audit, peakontrolör - need ja veel paljud teised sõnad selgitustega ja tõlkega inglise keelde
Annaabi - inglise/eesti s]nastik

Dokumendi otsing