Loodusõpetus üles
Alamrühmad
Linnud Loodusfotod
Looduskaitse Loomad
Taimed Putukad
maailmaruum vesi
testid, kontrolltööd
Viidad
Abiks geograafia õpetamisel - Laamtektoonika, pinnavormid,
Eesti Keskkonnaseisund -
Eesti metsanduse ajalugu -
Osoonikihi olukord ja seda mõjutavad tegurid -
Zooloogia ja Botaanika Instituut -
Keskkonnakaitse Instituut -
Ökoloogia Instituudi Tartu osakond -
Eesti selgroogsed -
Lülijalgsed -
Kõrv loodusesse -
Mis on sood? -
Ohud metsas ja esmaabi - Eve Burmeistri koostatud veebileht APS- testiga
Läänemere taimestik ja loomastik, 6. klassile - Põhjalik slaidiprogramm . (ppt) Anne Pajupuu
Läänemereäärsed riigid, 6. klassile - (doc) Angela Luik
Läänemereäärsed riigid, 6. klassile - Programmi Word abil kujundatud tööleht Läänemereäärsete riikide lippudest on mõeldud VI klassile teema "Läänemereäärsed riigid" iseseisvaks tööks ja uurimiseks (doc) Angela Luik
Mets 6. klassile - Tunnikava, tööleht (doc) Tiivi Melts
Mets 6. klassile - PowerPoint esitlus metsa teemal. (ppt) Tiivi Melts
Temperatuuri graafik, 6.-7. klassile - Interaktiivne tööleht temperatuuri graafikute lugemiseks. Wordi dokument. Sisaldab ka temperatuuriga seotud linke. (doc) Tiia Liivak
Mets - Esitlus PowerPointis tutvustab metsi. (ppt) Ene Trepp
Eesti niidud 6. klassile - Tunnikava (doc) Imbi Sikk
Eesti niidud 6. klassile - PowerPoint esitlus, milles käsitletakse niitude mitmekesisust nende liigitust ja kirjeldust. (ppt) Imbi Sikk
Läänemere taimestik ja loomastik, 6. klassile - Tunnikava. (doc) Anne Pajupuu
Putukate pärusmaa -
Tervisekaitseserver -
Põhja-Eesti Tervisekasvatuse Ühing -
Eesti Ornitoloogiaühing - Jaanus Eltsi artikkel ornitoloogiaühingust.
Jäljed lumel - Pildid ja jutt õpetamaks tundma lumel loomade jälgi. (Marko Valker)
Rakuehitus - Raku ehitus,terminoloogia, head näitlikud pildid
Tüvirakud - Artikkel tüviraku ehitusest, ajaloost. (Rein Sikut)
Vihmauss - Rainer Kerge artikkel tutvustab vihmaussi arengut, paljunemist, klassifikatsiooni
Looduse riigid? - Tõnu Ploompuu artikkel arutleb eluslooduse jagamisest erinevatesse riikidesse, nt loomariik ja taimeriik. Küsimuseks, et mitmeks oleks kõige õigem jagada.
Looduse riigid2 - Jätkuartikkel
Eesti loomastiku arengulugu - Lembi Lõugas
bioloogia seletav sõnastik - tähestikulises järjekorras keerulisi ja lihtsamaid bioloogia termineid
Tere kevad - lähendada lapsi loodusele ja õpetada neid nägema looduses toimuvaid muutusi ning eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja loomaliike
Roheline Värav - Loodusteemaline Interneti portaal. Uudised, küsitlus, viited, otsing. ELF
Biotehnoloogia Labor - Eesti Biokeskus. DNA Chip, Inimese Genoomi Projekt
Inimese evolutsiooni vanad ja uued probleemid -
Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liidu häälekandja internetis -
Eesti Looduseuurijate Selts -
Eestimaa Looduse Fond -
Eesti rahvuspargid - Hea lehekülg, kust on võimalik leida küllaltki põhjalikku infot Eesti rahvusparkide kohta
Soomaa avastamine - Soomaa Rahvuspargist pajatab Harvet Toots
Bioloogia õppekava - Tartu Ülikooli Õppekava Arenduskeskus
Eile tavaline, homme haruldane... - Haruldased loomad, linnud, kahepaiksed, roomajad, kalad ja selgrootud.
Konguta loodus - Tartumaa Konguta valla loodusest: taimed, loomas, maastik (orud ja mäed, jõed ja järved).
Fakte Emajõest - Pikkus, laius, sügavus,kaldapealsed jne.

Dokumendi otsing