Õppematerjal üles
Alamrühmad
Bioloogia Matemaatika
Ühiskond Raamatud
Muusika Tööõpetus
Arhitektuur Kokandus
Folkloor Käsitöö
Kino Kirjandus
Meedia Rootsi keel
Eesti keel Soome keel
Ajalugu Loodusõpetus
Keemia Füüsika
Maateadus Inglise keel
Vene keel Saksa keel
Prantsuse keel Arvutiõpetus
Kunstiõpetus Terviseõpetus
Tants Sport
Sõnastikud
Viidad
Veebipõhiste õppematerjalide loomine - Tekstilise ja graafilise materjali loomine, multimeedia jne.
EURO LANGUAGES NET - Lehekülg pakub huvilistele teavet Euroopas kõneldavate vähemkasutatavate keelte õppimisvõimaluste, õppe-ja õpetamismaterjalide kohta (k.a eesti keele).
Tiigrihüppe õppematerjalid koolidele - Tasuline materjal koolidele
Sandra õppematerjalid - Kodulehelt leiab materjale erinevates õppeainetes (Asjalik osa)
eEuroInclusion - Portaal annab vähemkasutatavate keelte õpetamise / õppimisega tegelejatele võimaluse leida materjale, vahetada kogemusi ja suhelda kolleegidega jne
STUD õppematerjalid - Tasuta ja tasuliste õppematerjalide tellimine. Esseed, kirjandid, konspektid, referaadid, spikrid jpm mitmetest õppeainetest.
ÕPIABI ÕPPEMATERJALID - Õppematerjalid, kirjandid, referaadid, esseed, konspektid, kursusetööd ja kõik muu kooliks vajalik...
Siit saab häid referaate. - Väga põhjalikud referaadid. Soovitan vaadata.
Õppematerjalid - Esseed, uurimustööd, kirjandid, referaadid.
Arvuti kasutamisest võõrkeelte õpetamisel - Arvutiprogrammide võimalustest saksa keele õppimisel.
spikrid - Tõmba spikreid,referaate js teisi õppimiseks vaja olevaid asju! Aga ära esita materjale enda nime all õpetajale.
Essee.pri.ee - Essee.pri.ee pakub kõikides õppeainetes induviduaalõppe teenust nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilastele

Dokumendi otsing