läbivad teemad üles
Alamrühmad
Viidad
9. klassi eesti kirjanduse lühikursuse kontrolltööd - 9. klassi eesti kirjanduse lühikursuse kontrolltööd. Eesti keel, 10. klass. IV kooliaste. Veebileht. Kalle Viik
Armastusteema käsitlus 10-12. klassile - Arvuti koolis lõputöö on MS Wordis vormistatud metoodiline käsitlus teema "Armastus" käsitlemiseks integreerides erinevaid aineid.(doc) Heli Janson
Eesti keel arvutil 6. klassile - Arvuti koolis lõputöö: PowerPoint esitlus sisaldab erinevaid ülesandeid, mida tuleb õpilastel arvutil tehes lahendada. (ppt) Liliana Purgas
Eesti kirjanikud ja nende pseudonüümid, 9. klassile (esitlus) - Eesti kirjanikud ja nende pseudonüümid. Eesti keel, 9.klass. III kooliaste. Töö on ette nähtud kevadiseks õppematerjali kordamiseks.(ppt) Vaike Kurel
Eesti kirjanikud ja nende pseudonüümid, 9. klassile (lühitest) - Eesti kirjanikud ja nende pseudonüümid. Eesti keel, 9.klass. III kooliaste. Töö on ette nähtud kevadiseks õppematerjali kordamiseks.(doc) Vaike Kurel
Eesti kirjanikud ja nende pseudonüümid, 9. klassile (tunnikava) - Eesti kirjanikud ja nende pseudonüümid. Eesti keel, 9.klass. III kooliaste. Töö on ette nähtud kevadiseks õppematerjali kordamiseks.(doc) Vaike Kurel
Kontrolltöö - Kontrolltöö III kooliastmele. 9. kl mõeldud kokkuvõtlik töö, mis sisaldab poolitamist, lühendeid, õigekirja jm (õpik peatükk 36-41) (doc) Anu Kell

Dokumendi otsing