Teated


2012/2013. õppeaastal Miksikese poolt pakutavate töövihikute nimekiri [19-09]
2011/2012. õppeaastast pakub Miksike Minu Miksikese uue põlvkonna elektroonilisi töövihikuid, mille nimekirja leiab siit. 2012/2013. õppeaastaks lisandub veel üheksa uut töövihikut. Töövihiku hind on tabelis välja toodud ühe õpilase kohta ning kool saab tellimuse teha tervele klassile (üks paralleel või kõik paralleelid). Töövihikud asuvad uues keskkonnas, mis on paindlikum ja annab juurde palju lisavõimalusi. Loe edasi...

Uue põlvkonna Miksikese töövihikute tellijatele! [15-09]
Palume teada anda, kui uue põlvkonna töövihikuga töötades on tekkinud vajadus kontrolltöö järgi, mida töövihik hetkel ei sisalda. Teatage meile aine, klass ja teema. Oma soovid saatke aadressil kristiina@miksike.ee või keit@miksike.ee. Toredat kooliaastat!

II õppeveerandist lisandub Miksikese uue põlvkonna e-töövihikute juurde e-päevik [05-09] Loe edasi...

Miksikese tasuline osa (Minu Miksike) 2011/2012. õppeaastal [30-05]
Miksikese kalkulaator paketi maksumuse arvutamiseks asub SIIN .Loe edasi...

2011/2012. õppeaastal Miksikese poolt pakutavate töövihikute nimekiri [24-11]
2011/2012. õppeaastaks saab Miksikesest tellida Minu Miksikese uue põlvkonna töövihikuid (nimekiri tabelis). Töövihiku hind on tabelis välja toodud ühe õpilase kohta ning kool saab tellimuse teha tervele klassile (üks paralleel või kõik paralleelid). Kui koolis on paralleelklassid, palume kindlasti täpsustada, millisele paralleelklassile töövihikut tellida soovite! Töövihikud asuvad uues keskkonnas, mis on paindlikum ja annab juurde palju lisavõimalusi. Tutvustus asub siin.Loe edasi...

Miksikese info


Koolinoorte informaatikaviktoriin [24-10]
7.-11. novembril toimub koolinoorte informaatikaviktoriini "Kobras" esimene voor, mis viiakse läbi kolmes vanuserühmas: benjaminid (6.--8. klass), juuniorid (9.--10. klass) ja seeniorid (11.--12. klass). Võistlus toimub Miksikese keskkonnas (võistlus eesti keeles aadressil http://miksike.ee , vene keeles aadressil http://miksike.net ) veebipõhise kontrolltööna, mistõttu enne lahendamist on vaja õpetajal registreerida endale õpetaja konto ja õpilastel õpilaste konto.Loe edasi...

Miksikese uued e-töövihikud on tellinud 28 kooli [13-10] Loe edasi...

Minu Miksikese paketi on tellinud 213 kooli [12-10] Loe edasi...

Uued viktoriinid! [10-10]
Avatud on viktoriinid "Eestimaa vaatamisväärsused" ja "Inglise keele sõnavara algklassidele". Mõlemad viktoriinid on avatud kuni 14. novembrini. Viktoriine pääseb lahendama siit .

Loodusõpetuse viktoriin II 2. klassile. [09-10]
Viktoriin toimub 10.10-30.10.Loe edasi...

Uued võistlused Minu Miksikeses! [03-10]
Minu Miksikeses on avatud võistlused "Veaohtlikud sõnad" ning "Eesti tuntud sportlased". Võistlused on avatud kuni 1. novembrini. Auhinnaks Miksikese meened (loosiga parima 50 tulemuse hulgast).Loe edasi...

Uued võistlused Pesas [03-10]
Kuni 1. novembrini on Miksikese Pesas avatud kaks võistlust: "Poolitamine - sõnad, mida ei saa poolitada" ning "V või f?". Osalejate vahel loositakse välja auhinnad!Loe edasi...

Uued võistlused Keele- ja Teadusmiksis! [03-10]
Keelemiksis on avatud võistlused "Loomade hääled erinevates keeltes" (avatud 1. detsembrini) ja "Rahvapärased nimetused looduses" (avatud 1. novembrini). Teadusmiksis saab osaleda võistlustes "Loomade varjatud võimed" (avatud 1. detsembrini ) ning "Inimkeha" (avatud 1. novembrini) . Toredat osalemislusti! Auhinnaks on Miksikese meened. Varasemate võistluste auhinnasaajad on nähtaval Keele- ja Teadusmiksi pealehelt.

Pesupunktid [05-09]
Alates käesolevast õppeaastast Miksike enam pesupunkte ei jaga. Pesupunktide eest saadud auhinnad saab kätte poole aasta jooksul (kuni 1. märts 2012) Miksikese kontorist Tartus aadressil Vallikraavi 12-18. Enne auhinnale järgi tulemist palume kindlasti ette helistada numbril 7422 550!

Koolikaja (ootame koolidelt uudiseid)

Taaskohtusid koolikaaslaste soojad naeratused [27-10]
On üks eriline naeratus - kunagiste koolikaaslaste oma -, mis valgustab kokkusaajate palgeid vilistlaste kokkutulekute ajal. Selles on nii palju varjundeid, mälestusi ühiselt läbielatud koolipäevadest, mida sõnades seletada ei saa pooltki nii ruttu, kui kehakeel sekundiga edasi annab. Taolisi naeratusi jagati Märjamaa gümnaasiumis nädalavahetusel, kui tähistati keskhariduse andmise 65. aastapäeva.


Päeva esimeses pooles oli tavapärane vilistlaste ja koolipere korvpallimäng. Akadeemilisemat õhkkonda pakkus eesti keele klassis peetud konverents, mille teemaks oli „Kooliharidus Märjamaal".

Üks esineja seal oli Märjamaa koolis oma õpinguid alustanud kirjanik Arvo Valton, kes aga ei saanud siinset kooli lõpetada, sest ta saadeti „ellujäämiskursusele" Nõukogude Liidu külmematesse piirkondadesse.

Soome-ugri rahvaste kultuuri eest seisev Valton rääkis klassitäiele kuulajatele, kuidas Eesti aitab kultuurkapitali ja Hõimurahvaste programmi toel soome-ugri autorite loomingut tutvustada. „Eesti toetab nende rahvaste kultuuri olukorras, kus neilt on praktiliselt võetud ära võimalus õppida emakeeles. Praegu on tulemas mitmete rahvaste noored naised kirjandusse, kes seda vaimu edasi kannavad. Nende kirjandused on soojemad, see on valulisem kui eesti kirjandus," rääkis Arvo Valton. Ka hõimurahvaste lauluja tantsuansamblite külaskäigud hõimupäevade ja folklooripidude raames aitavad sealset pärimuskultuuri elus hoida. Valton kinkis kooliraamatukogule kimbukese soome-ugri autorite eesti keelde tõlgitud raamatuid. Kodulugu uuriv Tõnu Mesila andis ülevaate Märjamaa piirkonna hariduselust, mille kohta esimesed andmed on 1835. aastast. Ettekannet ilmestasid arvukad fotod, mis seda enam vastukaja tekitasid, mida tuttavamad piltidel nähtud näod ja tegevused olid.

Õhtusel aastapäevaaktusel ütles direktor Andres Elmik, et 1946. aastal alustasid keskkoolis esimesed õpilased, tänaseks on koolil 2145 vilistlast. Väikseim oli seitsme õppuriga viies lend, suurim 1996. aastal lõpetanud 45. lend, kui ellu saadeti 60 noort. Lõpetajate arv enam nii suur ei ole. Igal aastal jääb koolis vähemaks umbes 30 last. Kõige rohkem õppureid oli 1986. aastal - 898, 2001. aastal oli 887 õpilast, sealt alates on toimunud vähenemine. Täna on koolis 604 õpilast. „Nüüd hoiame pöialt, et Märjamaal gümnaasiumiosa püsiks," ütles direktor Eesti gümnaasiumireformile viidates. Koolijuht kinnitas, et maagümnaasium annab konkurentsivõimelist haridust, riigieksamite tulemuste poolest on Märjamaa gümnaasium edestanud mitmeid suuremaid keskusi.

Selle kinnituseks on arvukad üle 90 punkti saadud eksamitulemused ja mõnes aines on jõutud Eestis 15 parema hulka (tänavu bioloogia, geograafia ja keemia).

Kooli edasise arengu nimel ei ole maha maetud unistust uuest võimlast ja täiendavatest spordiväljakutest, vaja oleks IT-auditooriumi ja ruume, kus õpetada erivajadustega lapsi, loetles koolijuht edasisi soove. Ka vilistlased on jõudumööda aidanud kooli vajadusi rahuldada. Eelmisel aastapäeval kogutud raha eest soetati koolile mitmeid arvuteid, nüüd on käsil palju suurejoonelisem ettevõtmine - koolil on vaja uut bussi ja nii annetuste kui koolipere heategevusüritustega kogutakse raha liisingu sissemakse tegemiseks.

Elmik avaldas oma sõnavõtus lootust, et ehk hakatakse õpetajatele maksma väärilist palka ja siis tulevad ka noored kooli. Praegu töötab gümnaasiumis 57 õpetajat, kelle keskmine vanus on lähenemas 50-le eluaastale. Ta tänas ka kogu ülejäänud personali, kes oma tööga tagavad puhtad ruumid ja meeldiva õpikeskkonna.

Seejärel algas kontsert, mille esimeseks üllatajaks oli õpetajate rahvamuusikaansambel. Veel teinegi kord astusid naisõpetajad üles, seekord lauluga, millele päevakohased sõnad oli kirjutanud õpetaja Tiina Tanseri. Kuna koolis on palju rahvatantsurühmi, sai publik põgusa läbilõike ka nende esinemisest. Gümnaasiumiosa segaansambel Kullakerad, mille liikmed vahetasid kostüüme, näitasid oma laulu-, liikumis- ja pillimänguoskust, vajutasid kogu kontserdikavale noorusliku pitseri.

Maavanem Tiit Leier ütles oma tervituses, et Rapla maakonna koolidest tulevad hästi ettevalmistatud noored ja avaldas lootust pidada ka Märjamaa gümnaasiumi järgmisi aastapäevi.

Vallavanem Eero Plamus tänas kooliperet omapärast kontserdi eest. Ta ütles, et Märjamaal on kerge asju ajada, sest mitmed vallavalitsuse ja kooli juhid on välja kasvanud sellest koolist ja kunagiste koolikaaslastena mõistetakse üksteist hästi. Ta kutsus vilistlasi tulema tagasi kodukanti ja seadma oma elu siin sisse.

Kauaaegne vilistlasnõukogu esimees Rein Unga esitles laiemale ringile oma mantlipärijat Teet Tomsonit.

Kui teisedki tervitussõnad olid öeldud, algas varaste hommikutundideni kestnud pidu.

Reet Saar

Allikas: http://eestielu.delfi.ee/eesti/raplamaa/marjamaa/haridus/taaskohtusid-koolikaaslaste-soojad-naeratused.d?id=60501759Loome ise kodutunnet! [26-10]
10. oktoobril, juba alates varasest pealelõunast oli Viimsi lasteaia Päikeseratta hoov siginat-saginat täis. Meil olid sügistalgud! Talgupäevad on lasteaia hoolekogu algatatud tore traditsioon, mille käigus on rajatud lillepeenraid, külvatud sibullilli, korrastatud muru ja katusealuseid, täidetud liivakaste uue liivaga. Eriti uudne algatus oli aga energiapajust onnide istutamine- meisterdamine. Nüüdseks on onnid juba juurdunud ning annavad peagi mõnusat päikesevarju ja põnevust uutele mängudele.Loe edasi...

Koolitusinfo

Miksikese koolituste hinnakiri 2011/2012 [01-08] Loe edasi...

Minu Miksikese kirjeldus

Minu Miksikese tellimise info (2011/2012. õppeaastal) [08-08]
Minu Miksikese eest saavad tasuda nii omavalitsused, koolid kui üksikkasutajad. Minu Miksike on koolile/kasutajale avatud alates tellimise päevast kuni 1. septembrini 2012 .Loe edasi...

Mida pakub Minu Miksike 2011/2012. õppeaastaks [06-06] Loe edasi...

Krisperi Luulevabrik

Krisperi Luulevabrik [31-08] Loe edasi...

Miksikese kontor
Miksikese kontor on avatud tööpäeviti kl 8.30 - 15.30. Aadress: Vallikraavi 12-18, 51003, Tartu. Auhindadele järgi tulles palume eelnevalt ette helistada numbril 7422 550.

Kasutusjuhend

Õpetajaile nähtavad materjalid [07-12] Loe edasi...

Nõuded metoodilistele materjalidele [09-02]
Lugupeetud õpetajad, enne Miksikesele materjalide saatmist lugege palun tähelepanelikult nõudeid .

Reklaami hinnakirja [01-09]
..leiad siit.  
ArhiivSaada uudis

Supported by the European Commission