Miksikese info

Minu Miksikese uued elektroonilised töövihikud [30-09]
Miksikese uue põlvkonna elektrooniline töövihik aitab koolidel efektiivsemalt üle minna uuele õppekavale ning annab koolidele õppetöö läbi viimiseks palju lisavõimalusi . Õpilane näeb juba Miksikesse sisenedes töid või ülesandeid, mis õpetaja on talle saatnud. Minu Miksikese uue põlvkonna lehel omab nii õpilane kui õpetaja täpset ülevaadet tehtud, lõpetatud ja parandamiseks saadetud töödest. Samuti on näha arhiiv vanemate tööde nimekirjaga.

Lisanduvad ka uued interaktiivsed küsimis- ja vastamisvõimalusega e-lehed, mida õpetaja saab koostada Miksikese uuenenud tekstiredaktoriga. Neid lehti on õpetajal võimalik õpilastele nende personaalsetesse kaustadesse saata ning õpilased saavad need täita ning vastustega lehed õpetajale tagastada.

Õppetöö organiseerimine muutub paindlikumaks ning vastab paremini õpilaste individuaalsetele vajadustele.

Elektroonilises formaadis on õppematerjal oluliselt odavam kui paberil. Vabanevat raha saab kool kasutada õppetööks vajalike vahendite ja sisseseade ostuks (arvutid, printerid, paber jne).

Loe artiklit Õpetajate Lehest.
ArhiivSaada uudis

Supported by the European Commission